Fotogalerija Družabne aktivnosti Pretekle aktivnosti Pust "Temnician Circus" 2013

Aktivnosti

Namen društva je druženje in aktivno življenje v krajevni skupnosti in občini.

Cilji društva so:

 •  skrbeti za vzgojo in dvig zavesti na področju vzgoje mladih,
 •  prispevati k raznovrstnosti in kakovosti dejavnosti mladih,
 •  skrbeti za ohranjanje in obnavljanje pestrosti krajevnih običajev ter kulturne in estetske vrednosti vsebine
   življenja, prizadevati si za izboljšavo življenja na podeželju.

Za doseganje namena in ciljev društva izvaja društvo naslednje nepridobitne dejavnosti (naloge):

 •  Usmerjanje dela in povezovanje članov društva.
 •  Spodbujanje mladih v športnih dejavnostih in s tem namenom prirejanje tudi nogometnih, košarkaških,
   odbojkarskih in balinarskih turnirjev, pohodov in kolesarskih dnevov.
 •  Organiziranje pustovanja,1.majskega kresovanja in postavljanje mlaja, postavljanje ženitvenitvenih slavolokov  (kalone), pobiranje Vahtiča. organiziranje salamijade, pastirskih iger in vaškega silvestrovanja.
 •  Zbiranje, obujanje in zapisovanje vaških običajev.
 •  Prirejanje družabnih srečanj.
 •  Prirejanje razstav ljudskih ročnih in drugih del.
 •  Zbiranje zapisovanje in ohranjanje legend in dogodkov iz preteklosti domačega kraja.
 •  Zbiranje zapisovanje in ohranjanje pripovedi v domačem narečju.
 •  Organiziranje čistilnih in drugih akcij in nudenje pomoči pri urejanju vasi v KS Temnica.
 •  Ohranjanje etičnih vrednot.
 •  Delovanje proti uživanju vseh vrst drog.
 •  Povezovanje članov društva v skupnem zavzemanju za širjenje in poglabljanje pravilnega odnosa
   do sokrajanov.
 •  Obveščanje javnosti o svojih stališčih do odprtih in nerešenih vprašanj v družbi.
 •  Spodbujanje kulturne, raziskovalne, izobraževalne in publicistične dejavnosti na področju
   mladinskega udejstvovanja.
 •  Tekmovanja v domači pridelavi raznih jedi in pijač.

   

Za doseganje namena in ciljev društva izvaja društvo tudi naslednje pridobitne dejavnosti (naloge):

 • Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje pridobitne dejavnosti določa zakon
  in izvedbeni predpisi v obsegu potrebnem za doseganje namena in nalog društva v zgoraj navedenih alinejah:
  -  gostinska dejavnost;
  -  klasične igre na srečo na prireditvah društva;
  -  izdajanje glasila.
Wednesday the 18th. Mladinsko društvo Trstelj | Home |